Cercetare ştiinţifică

S.C. Tesoro Impex S.R.L., prin departamentul de cercetare ştiinţifică, oferă servicii profesioniste de instruire a medicilor rezidenţi şi specialişti oftalmologi. Această societate furnizează date medicilor curanţi din teritoriu şi oferă tratament şi monitorizare permanentă a bolnavilor investigaţi. Centrul a obţinut de la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică un certificat de atestare a capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare/dezvoltare şi dreptul de a participa inclusiv la activităţi finanţate din fonduri publice.

designed by Mindlens